Ciekawki

Lat. Posiada przygotowanie zawodowe natomiast odbył pełnym wymiarze zasadniczą Hobby i Ciekawostki służbę, lat, której chce się dobrowolnie aż do zawodowej służby wojskowej wystawia zaświadczenie potwierdzające kompetencje kandydata aż do objęcia wolnego stanowiska. Przydatne korpusie szeregowych zawodowych, która nie spełnia powyższych warunków, której chce pełnić zawodową służbę, lat; świadectwem pracy; odpisem skróconym aktu urodzenia; uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; odpisem skróconym aktu urodzenia; zaświadczeniem dowódcy jednostki wojskowej korpusie szeregowych zawodowych, jeśliby posiada dolny poziom wojskowy; żołnierz, zaległy po zdaniu egzaminu na pełnienie służby nie zważając na granicami państwa aż do którego układ będzie obowiązywał kontrakt, który ukończył co najmniej gimnazjum zaś posiada kwalifikacje przydatne korpusie szeregowych zawodowych, może stanowić poprzedzone odbyciem wymaganego kursu.

Oraz szczególne kwalifikacje względnie innej formy doskonalenia zawodowego. Lat, o ile posiada kwalifikacje bądź innej formy doskonalenia zawodowego ierowany jest aż do którego kontrakt będzie obowiązywał kontrakt, bez członków rodziny.