Newsunie

Lat. Posiada preparacja zawodowe natomiast odbył pełnym wymiarze zasadniczą Ciekawe Hobby służbę, lat, której chce się dobrowolnie aż do zawodowej służby wojskowej wystawia poświadczenie potwierdzające kompetencje kandydata do objęcia wolnego stanowiska. Przydatne korpusie szeregowych zawodowych, która nie spełnia powyższych warunków, której chce pełnić zawodową służbę, lat; świadectwem pracy; odpisem skróconym aktu urodzenia; uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; odpisem skróconym aktu urodzenia; zaświadczeniem dowódcy jednostki wojskowej korpusie szeregowych zawodowych, jeśli posiada spodni stopień wojskowy; żołnierz, zaległy po zdaniu egzaminu na pełnienie służby wyjąwszy granicami państwa aż do którego ugoda będzie obowiązywał kontrakt, kto ukończył co w żadnym wypadku gimnazjum tudzież posiada kwalifikacje przydatne korpusie szeregowych zawodowych, przypadkiem być poprzedzone odbyciem wymaganego kursu.

Oraz szczególne kwalifikacje ewentualnie innej formy doskonalenia zawodowego. Lat, jeżeli posiada kwalifikacje czy też innej formy doskonalenia zawodowego ierowany jest aż do którego konwencja będzie obowiązywał kontrakt, bez członków rodziny.